Jdi na obsah Jdi na menu
 


Manuál praktické střelby (první část)

3. 5. 2009

Stejně jako každá jiná činnost, vyžaduje i střelba, pokud chcete dosáhnout nejvyššího stupně výkonnosti, soustředění na tuto oblast. Pokud se jí nebudete plně věnovat, přemýšlet o ní, zkoušet nové, prověřovat staré, v praxi ověřovat teoretické závěry a naopak teoreticky rozebírat vaše poznatky ze střelnice, nedojdete nikdy na samý vrchol vašich schopností. Mějte to při čtení této knihy vždy na paměti.

Střelba není jen zbraň, vybavení, střelivo a trénink, ale také další oblasti, které si možná do souvislosti se střelbou nedáváte. Vaše tělesné a duševní schopnosti umožňují provádění všech vašich činností, to znamená i střelby. Jistě víte sami, jaké jsou rozdíly ve vašich výkonech, jestliže jdete na střelnici odpočatí, svěží, fyzicky i duševně na vrcholu svých schopností, nebo když jdete střílet a v hlavě máte problémy ze zaměstnání nebo rodiny, či pokud jste to včera přehnali v posilovně nebo baru. Vaše fyzické i psychické schopnosti jsou pak značně snížené, takže by jste se nejraději uložili do postele. Všechny tyto okolnosti se projeví i při tréninku a mohou mít negativní vliv na váš další střelecký vývoj třeba i tím, že špatně vyhodnotíte novou, právě zkoušenou střeleckou techniku, která by pro vás mohla být podstatným přínosem.

Praktická střelba je jednou z nejtěžších střeleckých disciplín právě proto, že vyžaduje naprosté a okamžité přizpůsobení se měnícím se okolnostem. Není zde čas na detailní promýšlení té či oné právě probíhající činnosti, střelec se musí naučit využívat svých dovedností a schopností jako reflexu tehdy, je-li to právě třeba.

Úspěch každého střelce je dán především tím, jak umí poznat sám sebe, vidět to, co jej omezuje, zjišťovat proč se tak děje a nacházet řešení, která mu umožní opět stoupat ve výkonnosti, to vše bez přestávky, po celou dobu jeho střelecké kariéry.

Váš rozvoj bude určen právě tím, jak dokážete nejprve začít o střelbě a všech problémech přemýšlet, rozebírat je a analyzovat a jak budete schopni realizovat závěry, které jste z toho vyvodili. Ne všichni si mohou dovolit přepych mít za sebou neustále někoho, kdo bude určovat, co a jak máte dělat a zkoušet. Právě těm je tato kniha určena především. Vždyť pokud najdete správnou cestu, jak sami sebe pozorovat, rozebírat a vyvozovat z toho správné závěry, tím rychleji a více poroste vaše výkonnost.

V knize vám ukáži střelecké techniky a popíši je do detailů, ukáži vám způsob, jak o nich uvažovat, a pomohu vám porozumět vašemu nitru tak, abyste dosáhli až na vrchol. Nezapomínejte však, že ten je právě tak vysoko, jak si jej sami stanovíte.

Kniha, i když je v ní probráno vše od samých začátků a základů, není určena jen začínajícím. I zkušení střelci si z ní mohou hodně odnést a ověřit si, zda jejich techniky a schopnosti jsou na maximu, či zda není možno někdy i razantním změnou vlastní techniky nebo podstatou vykonávání dospět k lepším výsledkům. Také se vám budu snažit dát několik rad ( chcete-li možná triků ), které vám mohou usnadnit vaši cestu k vrcholu. Nemyslím tím něco špatného, ale usnadnění některých postupů, kratší a lepší metody pro rychlejší cestu výš.

 

Co je praktická střelba?

Tento druh sportovní střelby se střílí již v asi 50-ti zemích světa, má své mistrovství světa i Evropy. Kořeny této střelby jsou v USA v 70. letech. Jejím smyslem je co největší napodobení reálně možné situace - střeleckého střetnutí. Dává maximální volnost střelci v tom, jak bude tuto situaci řešit, omezuje jej pouze tak, aby byla zajištěna maximální bezpečnost. Žádné stanoviště by se nemělo opakovat.

Základními principy praktické střelby jsou:

ŘESNOST - RYCHLOST - SÍLA.

Síla vyjadřuje účinek různých ráží na cíl. Na terči je toto řešeno tak, že středový zásah je pro všechny zbraně stejný, okrajové zóny však jsou pro výkonnější zbraně zvýhodněny větším počtem bodů. Přesnost a rychlost se projevují v samotném hodnocení jejich vzájemným poměrem, kdy dosažené body dělíme celkovým dosaženým časem, který je přesně měřen a tento podíl vyjadřuje celkový výsledek.

Terč má 4 zóny, jejichž hodnocení zásahu je spojeno zároveň s výkonem zbraně, který je nazýván faktor výkonu a spočítá se podle vzorce

váha střely (grain) x rychlost střely (feet/sec)

                      1000

Výpočtem se stanoví konkrétní faktor (hodnoty se měří přímo na střelnici), podle kterého se závodník zařadí do třídy faktoru MINOR nebo MAJOR. Faktory s menším číslem než 125 nejsou hodnoceny. Od 125 do 175 je hodnocení zásahů Minor, které stanoví pro zónu A - 5 bodů. B - 3 body, C - 3 body, D - 1 bod. Při faktoru nad 175 jsou závodníkovi zásahy hodnoceny jako Major, které stanoví pro zónu A - 5 bodů, B - 4 body, C - 4 body , D - 2 body na papírových IPSC terčích.

Dalšími terči jsou kovové terče, které se hodnotí 5-ti nebo 10-ti body, podle konkrétní situace. K tomu, aby kovový terč byl hodnocen jako zasažený, musí spadnout.

Výstroj musí být tvořena pouzdrem na zbraň, které zakrývá spoušť a je umístěno na opasku, zbraň musí v pouzdře pevně držet. Dále to jsou pouzdra na zásobníky, která se umísťují na opasku a také musí zásobník pevně držet.

Startovní pozice a postup střelby se upravují individuálně na každém stanovišti, střelci se nechává maximální volnost v řešení situace.

V každém terči se hodnotí pouze předem určený počet nejlepších zásahů, obvykle dva nebo jeden.

Penalizace

Uplatňuje se při nezasažení terče uvedeným počtem zásahů, a to dvojnásobným počtem záporných bodů, než je možný počet bodů za nejlepší zásah. Dále za nesprávný postup při střelbě ( např. překročení přešlapové linie ) a to 10-ti zápornými body za každou takto vystřelenou ránu.

Penalizován je dále každý zásah v tzv. NE-terči (rukojmí či nezúčastněná osoba a to 10-ti zápornými body za každý zásah.

Celkový počet výstřelů ani počet nábojů plněných do zásobníků není omezen.

K výpočtu celkové výsledku se sečtou všechny plus a minus body a tyto se dělí dosaženým časem. Čas začíná běžet od startovního povelu ( většinou zvukový signál ) a končí poslední ranou ( přístroj zaznamenává každou vystřelenou ránu a pamatuje si posledních 60 ran ). Vítězem se stává ten, jehož hodnota podílu dosažených bodů a času je nejvyšší ( zjednodušeně řečeno ten, kdo má nejvíce bodů a nejkratší čas ).

K měření času se používá specielního přístroje, který vydává startovní signál - pípnutí a dále již automaticky akusticky měří čas každé rány a to bez omezení jejich počtu a přitom si pamatuje posledních 60 ran. Je možno na něm nastavit ukončení střelby opět zvukovým signálem v rozsahu až do 3 min a to po desetinách sec. Průběžně na displeji ukazuje čas od poslední rány, celkový čas a celkový počet vypálených ran.

Každé stanoviště je postaveno těsně před závodem, trénink není povolen. Každé stanoviště se střílí pouze jedenkrát. Závada zbraně neopravňuje k opakování stanoviště.

                          Principy praktické střelby.

Bezpečnost

Nikdy při střelbě nezapomínejte, že zbraň je tak nebezpečná, jak je nebezpečný její majitel. Pokud se o ni budete dostatečně starat, bude bezpečná. Pokud budete dbát důsledně na dodržování bezpečnosti při střelbě, budete bezpeční i vy a vaše okolí. Dbejte na to, aby všichni jednali podle zásad bezpečnosti, protože jen tak si sami můžete být jisti nejen sami sebou, ale i svým okolím.

  • nikdy nemiřte na to, na co nechcete vystřelit

  • největší podíl na bezpečnosti musí mít váš prst, kterým spouštíte.

  • díváte-li se přes mířidla na cíl, mějte prst na spoušti, díváte-li se mimo mířidla a cíl, mějte prst mimo spoušť.

  • po ukončení střelby vybijte zbraň a pohledem se přesvědčete, že zbraň má prázdnou nábojovou komoru a že je bez zásobníku nakonec dejte vždy ránu jistoty bezpečným směrem

  • nikdy nemiřte zbraní mimo vymezený prostor, a to ani do země ani do vzduch

  • během střeleckého cvičení při jakémkoliv přesun, při kterém střelec nestřílí, musí být prst viditelně mimo spoušť a lučík

  • přesně dbát všech pokynů rozhodčího, který běží zároveň se střelcem a dohlíží na jeho jednání

  • zákaz jakékoliv manipulace se zbraní mimo palebnou čáru a bezpečnostní zónu

(bezpečnostní zóna je přesně vymezený prostor, kde může střelec

předepsaným směrem sám volně manipulovat se zbraní, sušit,

ukládat zbraň do pouzdra, nebo ji vyndávat opravovat, čistit,

kategoricky je zde však zakázáno manipulovat se střelivem).

Přesnost

Není ani možné dostatečně zdůraznit, nakolik je přesnost v praktické střelbě důležitá. Je často opomíjená, mnohdy i samotnými střelci, ale pouze ten, kdo je schopen přesně zasáhnout terč, má šanci na úspěch. Je to logické - vždyť nejprve musíte svůj cíl (ať již reálného protivníka ve skutečném životě, nebo terč v praktické střelbě) dostatečně přesně zasáhnout a poté teprve myslet na rychlost. Nejprve musíte mít dostatečný počet bodů, abyste je mohli dělit dosaženým časem.

Přesnost pro vás musí být prvořadá.

Pokud někdo chce myslet nejprve na rychlost, ať si představí opačné případy, kdy sice vystřelí rychle, ale nepřesně a nezasáhne cíl. Co se stane ve skutečném střetnutí, pak závisí již jen na tom, zda protivník zasáhne vás. Ve sportovní střelbě pak prostě máte nezasažený terč - MISS (což je anglické označení nezasaženého terče, v překladu znamenající “postrádat”), nebo musíte vystřelit opět a přesněji, což je ztráta času. Proto ještě jednou opakuji, přesnost je na prvním místě.

Usilujte vždy střílet 90 % zásahů do zóny “A”. To Vám vždy ukáže na jakém stupni výkonnosti právě jste. Pokud dosáhnete více než 90 % zásahů v “A” zóně, střílíte příliš pomalu a měli byste zrychlit. Pokud dosáhnete méně než 90 % zásahů v zóně “A”, střílíte příliš rychle a musíte zpomalit. Používejte toto měřítko pro váš tréninkový proces, pro jeho vyhodnocení.

Nikdy neztrácejte čas kalkulacemi, zda se vám vyplatí zasáhnout zónu “D” namísto zóny “A”, i když v kratším čase. Příliš byste se přiblížili k možnosti nemít v terči žádný zásah a s tím nesmíte kalkulovat. Každý chybějící zásah v závodě znamená prohraný závod. A pokud minete cíl v reálném životě, znamená to ohrožení vašeho života nebo zdraví, nehledě k možnosti ohrožení jiných osob.

K tomu, aby jste dostatečně přesně stříleli, musíte mít také dostatečně přesnou zbraň. Je nesmyslem argumentovat tím, že sami nestřílíte přesně, tak na co přesnou zbraň. Zkuste si to spočítat. Rozptyl daný schopností střelce bude 5 cm na 25 m. Rozptyl zbraně bude 10 cm na 25 m. Výsledný rozptyl je daný součtem obou hodnot, to znamená, že bude 15 cm, a to již rozhodně není akceptovatelné. Pokud však rozptyl zbraně bude poloviční, to jest 5 cm, bude výsledný rozptyl 10 cm a to je již minimální základ, se kterým se dá začít pracovat. Proto platí, ať jsou vaše schopnosti jakékoliv, vybírejte tu nejpřesnější zbraň jakou můžete mít a na jakou máte.

Rozptyl zbraně

Jak vlastně zjistit rozptyl vaší zbraně? Pokud ji kupujete novou, většinou je u zbraně přiložen nástřelný terč, mnoha výrobci již pořizovaný na počítači, ze kterého můžete vyčíst rozptyl zbraně. Není zas tak podstatné, kde na terči je umístěný střední zásah, pokud není příliš daleko od středu. Většinou si zbraň stejně budete muset nastřelit sami. Důležité je, aby skupina zásahů byla co nejmenší. Její velikost udává hodnotu rozptylu zbraně.

Pokud nástřelný terč nemáte k dispozici, musíte zjistit rozptyl vaší zbraně sami. Potřebujete k tomu v lepším případě nastřelovací stolici ( zařízení, do kterého zbraň upnete a pak z ní vystřelíte stanovený počet ran a zbraň přitom nemění bod zamíření), ale tu také většinou k dispozici mít nebudete.

Můžete si sami vyrobit pomůcku k nastřelení. Vezmete jakoukoliv pevnou výsuvnou vidličku, jejíž vnitřek vyložíte něčím měkkým (filcem), upevníte ji do dřevěné podložky, na které je podobný měkký materiál. Vložíte hlaveň - závěr zbraně do vidličky. Rukojeť položíte na podložku, nastavíte výšku vidličky na terč a můžete začít střílet.

A nyní k vlastnímu nastřelování. Vystřelte pečlivě 10 ran mířených na stejné místo. Zkontrolujte nástřel a určete jeho střední bod. Určete vzdálenost tohoto bodu od bodu, na který jste mířili a zkorigujte mířidla o polovinu této vzdálenosti. Pro vaši představu, pokud je vzdálenost mušky od hledí 200 mm, tak při vzdálenosti 25 m od terče je 1 mm odchylky hledí 12,5 cm odchylky na terči. Znovu vystřelte dalších 10 ran a celý postup opakujte tak dlouho, dokud nedosáhnete seskupení nástřelu okolo záměrného bodu. Tolik k nastřelení zbraně.

Přesnost jako celek je souhrnným výsledkem schopností střelce společně s působením vnějšího prostředí a možnostmi zbraně. Nikdy nebudete mít možnost posoudit vaše schopnosti odděleně od všech ostatních vlivů. Všechny tyto faktory působí vždy společně. Je možné je částečně za zvláštních okolností potlačit. Například podložení zbraně může potlačit odchylky přesnosti dané schopnostmi střelce. Zajištění dobrých světelných podmínek, bezvětří a dalších vlivů okolí potlačí působení vnějšího prostředí na přesnost. Naopak pokud budete střílet se zbraní, u níž máte zaručenou vysokou přesnost, můžete zjistit vaši schopnost střílet přesně.

Je nutné neustále vidět zlepšení vaší schopnosti střílet přesně.

Čím lépe budete umět střílet, tím menší bude toto zlepšení, avšak mělo by zde neustále být. Vaší filozofií musí být střílet stále přesněji a přesněji. Nikdy se nesmíte spokojit s konstatováním, že teď již střílíte dostatečně přesně a že vám to stačí.

Rychlost

Rychlost je snad nejvíce diskutovanou veličinou v praktické střelbě, ale i ve skutečném střetnutí. Kdo bude rychlejší? To je otázka, kterou si všichni kladou. Zapomíná se však, že rychlost sama o sobě nic neznamená. Je velice důležitým faktorem, ale pouze ve spojení s ostatními prvky.

Rychlost vychází především z nitra vaší vlastní osoby.

Každému je dána jeho vlastní přirozená tělesná rychlost určená jeho genetikou, svalovou strukturou a psychikou. Je to rychlost, kterou vykonáváte běžné denní úkony jako je rozsvícení světla, zmáčknutí kliky nebo zvednutí telefonu. Někdo je od přírody rychlejší, jiný je pomalejší. Pokud se pokusíte vykonat cokoliv rychleji, než vaší přirozenou tělesnou rychlostí, nepovede se vám to. Klíčem k dosažení vaší maximální tělesné rychlosti je vědomě nevynakládat úsilí na zrychlení či zpomalení.

To však neznamená, že by rychlost nešlo cvičit, trénovat, je to však velice složitý proces, který je vrozený a proto se dá měnit jen velice zvolna. Má to však jednu výhodu. Nepotřebujete pro její trénink ani střelnici, ani zbraň, ani nic jiného. Vaši vlastní přirozenou rychlost můžete cvičit všude a neustále. Tím můžete získat důležitý základ, který má někdo od přírody vrozený a jiný jej získává jen velice těžko.

Nechejte střelbu, ať jde vlastní rychlostí.

Toto heslo by vás mělo provázet neustále. Musíte střílet podle vašich schopností, nesnažit se střílet rychleji. Rychlost přijde pozvolna, sama a skoro nepozorovaně. Rychlost vaší střelby vám musí diktovat mířidla vaší zbraně, schopnost vašeho vnímání a vidění. Pokud to nebudete dodržovat, budete jistě střílet rychleji, ale bez výsledků. Vaše zásahy budou náhodné, vnímání střelby jako takové bude pryč, budete střílet pouze instinktem. Rychlost ve střelbě je však také něco jiného.

Je to přesnost pohybů, jejich plynulá návaznost, šetření a minimalizování tzv. mrtvého času, 

to jest času, který neustále běží a vy během něj nevykonáváte žádnou produktivní činnost. Je to i možnost, jak vykonávat více činností souběžně. Tehdy můžete zjistit, že střelec, který na pohled střílí “ jako blesk”, má horší čas než střelec, jenž vypadá pomalý, ale jeho činnosti jsou promyšlené, navazují na sebe a jeho neproduktivní čas je minimální. Nedejte se proto svést a nechtějte uměle najednou zvyšovat vaši rychlost. Střílejte jen tak rychle, jak vám to vyhovuje. Snažte se ušetřit čas jinde. Všechny činnosti jdou poctivým tréninkem dovést až k dokonalosti( tažení, návaznost pohybů, běh, zaujímání poloh atd.)

Akceptabilita

Je něco mezi přesností a rychlostí, nad čím přemýšlí pouze málo střelců. Vlastně samo o sobě to není samotná veličina, ale pouze dovedení rychlosti až na samou krajní mez se současným zachováním minimální požadované přesnosti. Je to složitě řečeno, ale na jednoduchém příkladu vám ukáži, o co se jedná. Dejme tomu, že jste schopni zasáhnout za 2 sec přesně střed terče doprostřed “A”. Pokud čas snížíte na polovinu, na 1 sec, zasáhnete “C”.

Akceptability dosáhnete právě tehdy, jestliže upravíte čas mezi tyto dvě mezní hodnoty a stále ještě zasáhnete “A”, i když již jen na jeho kraji. Ale protože žádné zvláštní body za zasažení “A” přesně uprostřed nedostanete, je to postačující. A to platí u každého výstřelu.

Akceptabilitou se rozumí vzájemná vyváženost přesnosti a rychlosti.

Akceptabilita se také dá převést do taktické roviny rozhodování na stanovišti, odkud budete střílet. Pokud máte možnost výběru střílet terč zdálky nebo zblízka, je Akceptabilita právě tím, co určí konkrétní řešení. Položte si otázku, zda jste schopni v rozumném čase zasáhnout z největší vzdálenosti s jistotou terč. Pokud si odpovíte ne, musíte postoupit o kus dopředu a otázku si zopakovat. A tak to dělejte až do té doby, než dostanete odpověď ano. Vyžaduje to však jednu věc, znát své vlastní schopnosti ( nepřeceňovat se, ale také se nepodceňovat ) a odhadovat reálný čas na stanovišti při střelbě, k čemuž se však ještě vrátíme.

Akceptabilitu je nutno používat neustále.

Máte-li střílet za pohybu, musíte si zhodnotit, jak bude vypadat váš výsledek a v závislosti podle toho regulovat rychlost pohybu, za kterého hodláte střílet. Akceptabilita platí neustále a je třeba na to pamatovat...

 

...pokračování...