Jdi na obsah Jdi na menu
 


Mistr Kushanku

22. 5. 2008

Základní idea Karate-dó pochází z Číny, kde se podobným praktikám učilo již před mnoha stoletími. Podle legendy vymyslel kombinaci sebeobranného systému a systému rozvíjejícího tělesnou stránku indický zenový mnich BODHIDHARMA, jemuž tělesná zdatnost náramně usnadnila obtížnou cestu z vlasti do Číny. Ten pak, okolo roku 520, učil čínské mnichy v klášteře „SHAO-LIN“ jakési škole úderů a kopů zvané „Š-PA-LUO-CHAN-ŠOU". Toto umění a jemu podobná se v Číně rozšířila a pronikla až na Okinawu, kde byla dále propracována na "NAHA-TE" - prapůvodce karate. Postupem času a s příchodem nových a nadějných mistrů se umění Karate rozdělilo do různých stylů.

Zdá se, že až s mistrem "GICHINEM FUNAKOSHI" se o Karate a dalších bojových uměních začalo mluvit ve velkém. S jeho příchodem dostal svět možnost poznat různé druhy a formy zápasu, a také jejich mistry, ať známé či neznámé...


MISTR KUSHANKU
S tímto jménem je neoddělitelně spjat vznik okinawského „SHORIN-RYU“. „KUSHANKU“ (také „KO SHO KUN SIANG CHUNG“, „KWANG SHANG FU“) byl čínským expertem bojového umění (jeden z největších své doby), který pocházel z provincie „FUKIEN“. Pravděpodobně přišel v roce 1761 jako vyslanec čínského císaře „MING“ do Okinawy, aby podpořil okinawského krále v jeho vládních úkolech. V té době kvetly obchodní vztahy mezi císařskou dynastií a Okinawou. Císař vybral pečlivě několik rodin (36 rodin), které se usídlily na Okinawě v blízkosti města „NAHA“ (KUMEMURA/KUME). Po dobu svého pobytu tam žil také Kushanku a měl dát celkovému dění v bojovém umění malého ostrova významné impulsy.

Dějiny vyprávějí, že se tam setkal s mistrem „TODE SAKUGAWA“, který se stal poté jeho žákem a 6 let byl od něho vyučován. Vyučoval ho své "KATA" (KUSHANKU), ve které byl skrytě obsažen jeho veškerý bojový styl. Avšak původní „KUSHANKU-KATA“ byla „SAKUGAWOU“ změněna, což v pozdější době (zvláště ve škole ITOSU) vedlo k založení více variant, které byly odvozeny z formy „SAKUGAWA“.

Oficiálním následovníkem (UCHI-DESHI) Kushanku na Okinawě byl „YARA“. Cvičil původní variantu „KUSHANKU“ věrný jejímu původu a předal ji dále známému okinawského mistru „CHOTOKU KYAN“, kterému bychom měli být vděční, že tato Kata je také ještě dnes známa ve své původní variantě. Tato forma „KUSHANKU“ je dnes nazývána jako „KUNIYOSHI-NO KUSHANKU“ a cvičena v „MATSUBAYASHI-RYU“.