Jdi na obsah Jdi na menu
 


Dopravní značení a pár cyklopojmů

8. 2. 2011

Cykloturistická trasa.

Opouští silnice s automobilovým provozem a vede přírodou a terénem, většinou po horší polní či lesní cestě a určena by měla být především pro vyznavače horských kol. Je vyznačena pásovými značkami, které mají krajní pásy žluté a prostřední je červený, modry, zelený nebo bílý. Jedná se tedy o podobné značení jako u tras pěších, lišící se navíc i velikostí a delším intervalem umístění.

 

Cyklostezky

Vyšší forma organizace řízení pohybu cyklistů. Na cyklostezkách jsou pro cyklisty přesně vymezené prostory pohybu vyznačeny vodorovným a svislým dopravním značením a pro uživatele to znamená, že tyto speciálně umístěné dopravní značky. Jsou povinni respektovat a dodržovat přesně stanovená pravidla. Cyklostezka je vždy ohraničena na svém začátku a konci a je výhradně určena pouze pro cyklistickou dopravu. Pokud je souběžně vedena se silnicí, má cyklista povinnost tuto stezku využívat. Povrch je zpravidla zpevněný (asfalt, dlažba) o minimální šířce 2 metry. Pozor! Mohou ji využívat nejen uživatelé kolečkových bruslí a lyží, ale-i chodci, především pokud se jedná o společnou trasu pro chodce i cyklisty.

 

Singltrek

Cesta o šířce do 1,8 metru má přírodní povrch, nesmí nikdy stoupat víc než polovinu sklonu spádnice a úsek trasy by nikdy neměl mít celkový sklon větší než 15 %. Koruna stezky je celá zařízlá do svahu a mírně se příčném směru sklání, aby odváděla vodu. Ve směru jízdy stezka často alespoň na krátký čas mění směr a sklon. To zabraňuje tomu, aby voda stékající po jejím povrchu nabrala rychlost způsobující erozi. Vinoucí se charakter cesty ale taky reguluje rychlost, kterou se po ní cyklisté mohou pohybovat. Singltrek je levný a pokud je správně postavený, vyžaduje minimální údržbu. Jeden kilometr asfaltové cyklostezky může stát i víc než tři miliony korun českých, jeden kilometr singeltreku stojí podle povahy terénu 100 – 300 tisíc Kč. Singltrek harmonizuje pohyb různých uživatelských skupin, cyklistů i pěších. Není potřeba zákazů a příkazů, cyklisté mohou jet pouze takovou rychlostí, která neohrožuje ostatní. Singltreck představuje menší zásah do přírodních procesů, „s věkem zraje a srůstá s přírodou“. V českých podmínkách se singltreku nejvíce blíží staré lovecké chodníky. Ty jsou stavěny tak, aby se myslivec nezadýchal a mohl stále přesně mířit. Proto se příjemně vinou svahem v mírných a udržitelných sklonech. High-tech singltrek je oproti tomu navrhován tak, aby „blažil tělo a duši“ terénního cyklisty. Je pohybově a vizuálně ještě pestřejší.

Úzké vinoucí se cesty jsou bajkovým eldorádem. V podmínkách České republiky je ale pro hodnotu aktivní lesní rekreace minimálně stejně důležité, aby cesty lesem kromě hospodářského užitku poskytovaly příjemné podmínky pro jízdu na kole či chůzi. Lesní cesty, které jsou rekreačně využívány, by měly být realizovány v souladu s přírodně místním povrchem.

 

Cyklotrasy

Jsou jak značené cesty (dalo by se říci, že tím automaticky doporučené) tak i neznačené, doporučené a zakreslené v mapách. V roce 2005 dosáhla celková délka značených cyklotras v ČR 28 282 km. Z pověření MD a MV ČR je garantem jednotného značení Klub českých turistů, který trasy eviduje a přiděluje jim evidenční čísla. Vedle toho existuje velké množství regionálních a místních cyklotras, které používají jiné techniky značení a obrovská spousta neznačených cest, velmi vhodných pro jízdu na kole.

Délku doporučených a neznačených tras neznáme a není to ani důležité. Cílem cykloatlasů, regionálních cyklomap a průvodců není množství, ale užitná hodnota těchto cest pro rekreační cyklistiku a cykloturistiku. Vychází ze skutečné sjízdné cesty, vedoucí převážně mimo frekventované silnice do přírody, na zajímavá místa. Důkazem, že se to daří, je skutečnost, že řada těchto tras původně doporučených byla časem vyznačena. Cyklotrasy využívají všech druhů komunikací, které jsou primárně určeny jiným uživatelům. Cyklista by se na nich měl chovat tak, aby nedocházelo ke střetům a kolizím s těmito uživateli a jeho jízda nepoškozovala přírodu. Je mu dán při tvorbě vlastního programu velký prostor, což obyvatelům naší malé země náramně vyhovuje.


Cyklotrasa vede po silicích, drobných místních a účelových komunikacích. Jejich značení je podobné jako u silničního značení pro motorová vozidla. Používají se tři základní cykloznačky – návěst před křižovatkou, směrová tabule a směrová tabulka. Na všech najdete symbol kola, číslo dané trasy a na směrových tabulích i kilometrové vzdálenosti k dalším cílům na trase. Umísťují se stejně jako dopravní značky před každou křižovatkou nebo odbočkou cyklotrasy. Při jízdě na cyklotrase je cyklista povinen dbát veškerých ustanovení a v žádném případě nepožívá žádných výhod. Značky tohoto druhu mají pouze orientační a informační charakter.

 

Zakufrovat

Zabloudit. Termín převzatý z orientačního běhu.

 

Hlaďák, žaket

Slengové výrazy pro stav krátkodobého, přechodného vyčerpání organizmu (hypoglykemie). Jev vyskytující se často u cyklistů.

 

Camel bag

Speciální vak na pití, který je podobný malému baťohu a nosí se na zádech. Jeho výhodou je, že „hadičku“ pro pití máme přímo u úst a při pití nemusíme pouštět řidítka.

 

pozor-cykliste.jpgA19 – Výstražná dopravní značka: „Pozor cyklisté!“ Upozorňuje automobilisty na provoz cyklistů...

zakaz-vjezdu-cyklistu.jpgB08 – Zákazová dopravní značka: „Zákaz vjezdu cyklistů!“ V souběhu s cyklostezkami vedou komunikace, na níž je vjezd cyklistů zakázán...

prejezd-pro-cyklisty.jpgIP07- Informativní dopravní značka: „Přejezd pro cyklisty.“ Cyklista nesmí na přechodu pro chodce jezdit na kole, zde jej může pouze vést. Povolení k jízdě pro přejezd mu udává tato dopravní značka...

stezka-pro-cyklisty.jpgC08a – Příkazová dopravní značka: „Stezka pro cyklisty.“ Cyklostezky jsou cesty určené primárně pro cyklisty a tato značka je označuje.

konec-stezky-pro-cyklisty.jpgC08b – Příkazová dopravní značka: „Konec stezky pro cyklisty.“

stezka-pro-chodce-a-cyklisty.jpgC09a – Příkazová dopravní značka: „Stezka pro chodce a cyklisty.“

konec-stezky-pro-chodce-a-cyklisty.jpgC09b – Příkazová dopravní značka: „Konec stezky pro chodce a cyklisty.“

stezka-pro-chodce-a-cyklisty-2.jpgC10a – Příkazová dopravní značka: „Stezka pro chodce a cyklisty.“ Na rychlostní komunikace je vjezd cyklistů zakázán všeobecně vyhláškou. Cyklostezky (v tomto případě cyklopruhy) vedoucí po stejné cestě jako cesta pro chodce jsou označeny touto dopravní značkou. Cyklisté a chodci jsou povinni používat svou část cesty podle orientace značky.

konec-stezky-pro-chodce-a-cyklisty-2.jpgC10b – Příkazová dopravní značka: „Konec stezky pro chodce a cyklisty.“

jiny-prikaz.jpgC14a – Příkazová dopravní značka: „Jiný příkaz.“

konec-jineho-prikazu.jpgC14b – Příkazová dopravní značka: „Konec jiného příkazu.“

zakaz-vjezdu-vsech-vozidel.jpgB01 – Zákazová dopravní značka: „Zákaz vjezdu všech vozidel (v obou směrech).“

zakaz-vjezdu-vsech-vozidel-2.jpgB02 – Zákazová dopravní značka: „Zákaz vjezdu všech vozidel.“

dej-prednost-v-jizde.jpgP04 -Dopravní značka upravující přednost: „Dej přednost v jízdě"!

smer-tab-s-1-cilem.jpgIS19a – Informativní směrová dopravní značka: „Směrová tabule pro cyklisty (s jedním cílem).“

smer-tab-se-2-cile-2.jpgIS19d – Informativní směrová dopravní značka: „Směrová tabule pro cyklisty (se dvěma cíli).“

smer-tab-se-2-cile.jpgIS19b – Informativní směrová dopravní značka: „Směrová tabule pro cyklisty (se dvěma cíli).“

navest-pred-kriz-pro-cyklisty.jpgIS20a – Informativní směrová dopravní značka: „Návěst před křižovatkou pro cyklisty.“

smerova-tabule-pro-cyklisty-2.jpgIS21c – Informativní směrová dopravní značka: „Směrová tabule pro cyklisty.“

smerova-tabule-pro-cyklisty-3.jpgIS21a - Informativní směrová dopravní značka: „Směrová tabule pro cyklisty.“

smerova-tabule-pro-cyklisty.jpgIS21b – Informativní směrová dopravní značka: „Směrová tabule pro cyklisty.“