Jdi na obsah Jdi na menu
 


Co je to Origami?

 jerab.jpg

Mám neklidnou povahu a umím být velmi zbrklý. Drobná práce mě dokáže pořádně vytočit hlavně ve chvíli, když mi nejde.

Nevím proč ale když jsem narazil na knihu o ORIGAMI (rok 2009), dlouho jsem se nerozmýšlel. Faktem je, že jsem to nedělal pro "vlastní nápravu" ale pro možnost udělat radost jiným, malým, velkým, překvapit je, dát vlastnoručně zhotovený dárek nebo prostě jen tak z nudy se do něčeho pustit a vytvořit nádherné dílo.

Soustředění na činnost vás dokáže uvést do zvláštního stavu vnímání sama sebe, svých myšlenek, pocitů, setkání s minulostí a budoucností, rozjímání...sadako-sasaki.jpg

Pamatuji se, že v jedenácti letech  jsem v knihovně rodičů nalezl knihu,  která sejmenovala SADAKO CHCE ŽÍT! O dvacet pět let později jsem knihu nalezl na stejném místě, vyndal ji a přečetl. Už jsem měl zkušenosti se SKLÁDANKAMI Z PAPÍRU a počty složených PAPÍROVÝCH JEŘÁBŮ si zakládal do paměti. Příběh o Sadako Sasaki mě však dostal a rozhodl se na její počest (a také pro splnění svého velkého přání) složit právě těch tisíc jeřábů... Začal jsem někdy v roce 2009 a docela to flákal. Teď (prosinec 2011) to však chci změnit. Mé číslo složených jeřábů je nyní 101 a stále se mění...

                                         

                                            Původ slova origami


ORIGAMI“ je japonské slovo. Zápis takového slova je komplikovaným vzorem složeným z jednoduchých prvků. Slovo „ORIGAMI“ se skládá ze dvou znaků, které jsou odvozeny, jako velká část japonského písma, z čínských znaků. Prvek na levé straně znaku je radikál, či kořen, a naznačuje etymologický původ znaku. Radikál vlevo nahoře je odvozen z obrazu ruky; znak znamená "skládat". Radikál vlevo dole je odvozen z obrazu hedvábí; znak znamená "papír". Dohromady oba znaky dávají slovo "skládat papír" („ORU KAMI“ - ORIGAMI“)

 

Skládání z papíru je rozšířené po celém světě. Je zajímavé sledovat, jak se v jednotlivých zemích dívají na jeho historii. V Americe a Anglii se běžně slovo „ORIGAMI“ používá, předpokládá se, že skládání přišlo z Japonska. Ve Španělsku ale slovo „ORIGAMI“ zná málokdo. Španělé užívají výraz „PAPIROFLEXIA“ a domnívají se, že skládání vzniklo v Evropě nezávisle na Japoncích.

Historie „ORIGAMI“
Dobu, ve které má tradice japonských „ORIGAMI“ počátek, dnes již přesně nelze určit. Je ale jisté, že Japonci se seznámili s tajemstvím výroby papíru u Číňanů již počátkem 1. tisíciletí našeho letopočtu tedy asi o tisíc let dříve než první Evropané. V nejstarších dobách byly papírové skládanky v Japonsku užívány při náboženských obřadech a při výzdobě šintoistických svatyní. „SHINTÓ“ je tradiční japonské náboženství, ve kterém je uctívána bohyně Slunce, nejrůznější božstva, ale i zvířata a pohádkové bytosti. Ostatně tyto skládanky tam najdete dodnes. Papírové řetízky poskládané podle přesných pravidel se zavěšují s trsy slámy na "výstražných" šňůrách „ŠIMENAWA“, jež označují hranici posvátného území svatyně, za kterou smí vstoupit jen kněz. Podobné šňůry s papírovými skládankami visí i před vchody do japonských domů, kde symbolizují skutečnost, že je dům očištěn a připraven k novoročním oslavám.

Jako zábava se začaly papírové skládanky v Japonsku šířit až někdy v 17. století. Zmínky o nich se objevují i v různých literárních dílech v 18. a 19. století, takže víme, že už tehdy Japonci znali asi sedmdesát druhů skládanek. Byla to různá zvířátka, pohádkové bytosti i pouhé ozdoby. Již tehdy se však formovala základní zásada japonských „ORIGAMI“: ne věrně kopírovat tvar skutečných předmětů, ale pouze je zjednodušeně symbolizovat. Hlavní důraz se přitom klade za to, aby výsledná podoba byla jednoduchá a působila esteticky vyváženým dojmem.

Někdy kolem roku 1800 byl poprvé složen i papírový jeřáb „ORIZURU, který je dnes v Japonsku vůbec nejoblíbenější skládankou, a rozšířil se i do mnoha jiných zemí celého světa. Jeřáb patří mezi tradiční japonské symboly dlouhého života, a proto si lidé často desítky nebo i stovky skládaných jeřábů navlékají na dlouhé šňůry a zavěšují v bytě pro štěstí. Zhotovování šňůr s tisícem navlečených papírových jeřábů je také stále oblíbenou zábavou nemocných, kteří věří, že tak přispívají ke svému uzdravení. Zvlášť dojemně působí setkání s těmito „ORIGAMI“ v památnících obětí atomového bombardování v Hirošimě a Nagasaki. Také známý pomník dětským obětem Hirošimě znázorňuje jedno desetileté děvčátko, které v ruce drží nedokončeného papírového jeřába. Zemřelo, aniž se mu jich podařilo složit vytoužený tisíc...

Největšího rozkvětu dosáhly v Japonsku skládanky „ORIGAMI“ koncem 19. století a tuto oblibu si udržely dodnes. S jednoduchými skládankami se seznamují děti již v mateřských školách a „ORIGAMI“ jsou zahrnuty i do učebních osnov výtvarné výchovy na základních školách. „ORIGAMI“ však není výlučně dětskou záležitostí. V Japonsku je i seriózní tvůrčí činností dospělých a mistři „ORIGAMI“ jsou všeobecně uznáváni.

Způsob skládání nejstarších „ORIGAMI“ se původně předával ústně od rodičů dětem. V minulém století však bylo sepsáno několik obsáhlých publikací s podrobnými návody a skládanky v těchto knihách dnes tvoří jakýsi "zlatý fond" tradičních „ORIGAMI“, kterým se v Japonsku říká „DENŠÓ ORIGAMI“ (na rozdíl od „SÓSAKU ORIGAMI“ vytvořených až v novější době).

Tradiční a moderní „ORIGAMI“
V současné době existují v Japonsku dva druhy „ORIGAMI“ - tradiční a moderní, které se od sebe značně liší.

Tradiční „ORIGAMI“ je typické tím, že se skládají vždy z jednoho kusu papíru, bez použití nůžek, lepidla apod. a také bez dalšího zdobení - třeba přimalování očí (to se už dnes tak přísně nedodržuje). Postup jejich skládání bývá velmi přesně předepsán, takže výsledky by se od sebe neměly příliš lišit, ať je složí kdokoli.

Moderních „ORIGAMI“ je oproti tomu ponechán značný prostor pro vlastní fantazii skládajícího. Autoři japonských příruček přitom zdůrazňují, že je hlavně třeba nechat se "vést srdcem". Zatímco soubor tradičních „ORIGAMI“ je víceméně uzavřen, každý rok se v Japonsku objevují stovky nových moderních skládanek. A postup jejich zhotovení bývá opravdu netradiční. Kromě stříhání a vzájemného slepování jednotlivých dílů se například zvířatům nalepují oči, uši, ocas a jiné části těla nejenom z papíru, ale třeba i z plsti nebo příze.

Zatímco u tradičního „ORIGAMI“ není nikdy znám jeho původní autor, tvorbou moderního „ORIGAMI“ se často zabývají i známí výtvarní umělci. Vzniká tak složité umělecké „ORIGAMI“, které se ukazuje na výstavách a pokládá se za samostatné autorské dílo na pomezí plastiky a obrazu.

Moderní kreativní „ORIGAMI“ vděčí za svůj vznik muži jménem AKIRA OSHIZAWA“. Počátkem třicátých let našeho století vytvořil „YOSHIZAWA“ desítky tisíc modelů snad všech myslitelných objektů. On je, spolu s „SAM RANDLETT“ (USA), tvůrcem symboliky používané dnes běžně v diagramech. Jeho výstavy v západních zemích v padesátých letech nadchly mnoho lidí, takže už v šedesátých letech se skládání papíru vyvíjelo na Západě stejně rychle, jako v Japonsku. „YOSHIZAWA“ se stal žijící legendou.

ORIGAMI“ v Evropě
O původu „ORIGAMI“ v Evropě existuje spousta teorií. Zatímco Japonci si samozřejmě myslí, že se do Evropy dostalo „ORIGAMI“ z Japonska, Španělé tvrdí, že vzniklo jako samostatný druh umění ve Španělsku, i když nějaký podíl prý má i Leonardo da Vinci...

Jisté je, že španělští Mauři využívali „ORIGAMI“ při studiu geometrie. Klasická španělská skládanka - „PAJARITA (u nás známá jako koník), má být údajně nejstarší skládankou v Evropě (vznikla asi ve 13. století) a z ní se pak odvinula celá evropská větev „ORIGAMI“, čili španělsky - „PAPIROFLEXIA“. Důkazy o tom se nacházejí v městském muzeu v Toledu. Španělé jsou na svoji „PAJARITU“ pyšní tak, že jí věnovali i pomník. Na něm je zhotovena z plechu a měří téměř dva metry. Co tomu asi říkají Italové, kteří našli v jednom díle Leonarda da Vinci kreslený návod, jak složit z kusu papíru létající vlaštovku...

Itálie, Anglie, Španělsko, Holandsko, Německo i jiné země mají své společnosti, které sdružují všechny vyznavače tohoto koníčka. Pravidelně se scházejí, vydávají časopisy a knihy, pořádají sjezdy a výstavy s účastí významných představitelů „ORIGAMI“ společností z jiných zemí. V čele každé společnosti stojí její prezident, většinou nejvýznamnější tvůrce „ORIGAMI“ té země.

Směry
Skládání z papíru je v západním světě velmi oblíbené. Existuje dokonce několik směrů. Východní-klasické skládání vychází z japonské staré školy, zobrazuje květiny, zvířata, předměty, a je poměrně jednoduché. Skládanky mají pouze přibližný tvar a svůj skutečný vzor pouze napodobují. Směr západní-realistické „ORIGAMI“ představuje přesnou kopii skutečného vzoru se všemi detaily. Návody na tyto skládanky jsou někdy tvořeny pomocí počítače a jejich složení zvládne jen trénovaný origamista s obrovskou trpělivostí. Skládání totiž může trvat i několik hodin. Geometrické, abstraktní „ORIGAMI“ tvoří složité mnohostěny, pyramidy, koule a jiná geometrická tělesa z mnohokrát se opakující jedné skládanky, jejíž části na sebe navazují a důmyslně do sebe zapadají.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář